3643613852

prof. Ligita Jančorienė - AngiON Klinika

prof. Ligita Jančorienė

prof. Ligita Jančorienė

Infekcinės ligos
Infekcinių ligų gydytoja, VU profesorė.
Phone Number :
+370 676 60299
Email :
info@angionklinika.lt
Address Info :
Karaliaučiaus g. 9A, Vilnius

REGISTRUOTIS KONSULTACIJAI

Gydytojos teikiamos paslaugos AngiON Klinikoje

Konsultacijos dėl:

– suaugusiųjų ūminių ir lėtinių virusinių hepatitų,

– ŽIV infekcijos,

– kitų virusinių infekcijų,

– erkių pernešamų infekcijų,

– keliautojų užkrečiamųjų ligų ir jų profilaktikos,

– kitų infekcinių ligų,

– skiepijimo,

– kelionių medicinos.

Mokslinių interesų kryptys:

1. Ūminiai ir lėtiniai virusiniai hepatitai: patogenezė, diagnostikos, gydymo ir profilaktikos metodų vertinimas; naujų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos metodų paieška

2. Nacionaliniai ir tarptautiniai virusinių hepatitų, ŽIV, gripo, COVID ir kitų virusinių infekcijų stebėsenos tyrimai

3. Virusinės kvėpavimo takų infekcijos: sezoninis ir pandeminis gripas, COVID ir kitos koronavirusinės infekcijos, RSV: virusinių infekcijų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos metodų vertinimas; naujų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos metodų paieška

4. Vakcinacija: vakcinų veiksmingumo ir saugumo tyrimai, naujų vakcinų kūrimas, veiksmingumo tyrimai rizikos grupių asmenims, sveikatos priežiūros darbuotojams, pagyvenusiems žmonėms. Nacionalinių skiepijimo rekomendacijų įvairioms gyventojų grupėms rengimas

5. Kelionių medicina: rekomendacijų keliautojams rengimas, keliautojų ligų, jų epidemiologijos, diagnostikos, gydymo ir profilaktikos tyrimai.

6. Antimikrobinis atsparumas: antibiotikų vartojimo, vietinių mokroorganizmų atsparumo antimikrobiniams preparatams tyrimai, antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo ligoninėje plėtra

7. ŽIV infekcija: rizikos grupių vertinimas, vietinių integravimo į ŽIV užsikrėtusiųjų gydymą metodų paieška. Priešekspozicinės profilaktikos integravimas

Dalyvavimas tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertų grupėse

 • Tarptautinės kelionių medicinos draugijos (International Society of Travel Medicine) narys www.istm.org;
 • Europos Klinikinės mikrobiologijos ir Infekcinių ligų draugijos (European Society of Clinical Microbiology and InfectiousDiseases) narys, www.escmid.org;
 • Lietuvos infektologų draugijos (Lithuanian Society of Infectious Diseases) valdybos narys, www.lid.lt;
 • Lietuvos gastroenterologų draugijos (Lithuanian Society of Gastroenterology) narys, www.gastroenterologija.lt;
 • Centrinės Europos šalių vakcinacijos ekspertų grupės (Central European Vaccine Awareness Group – CEVAG) narė;
 • Nacionalinės 2019–2022 m. virusinių hepatitų prevencijos ir kontrolės programos rengimo darbo grupės narė;
 • LR SAM ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės veiksmų plano koordinavimo tarybos narė;
 • Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019-2023 m. programos nepriklausomų ekspertų (patarėjų, konsultantų) grupės (NEG)narė;
 • Infekcinių ligų valdymo ir kontrolės 2020-2025 m. programos projekto parengimo darbo grupės narė;
 • PSO SOLIDARITY tyrimo tarptautinio priežiūros komiteto (WHO International Steering Committee of Solidarity Trial) narė;
 • Ekspertų grupės prie LR SAM nacionalinių racionalaus antimikrobinių medžiagų naudojimo gairių ir pirmosios eilės irrezervinių antimikrobinio gydymo gairių projekto parengimo grupės narė;
 • SAM darbo grupė klausimams, susijusiems su aprūpinimu COVID ligai skirta vakcina spręsti narė;
 • SAM darbo grupės susirgimų atvejams ir protrūkiams, kai vakcinuotiems asmenims nustatoma COVID-19 liga (koronavirusoinfekcija) bei kitoms netipinėms situacijoms koordinuoti narė;
 • LR SAM darbo grupės narė ruošiant Suaugusiųjų infekcinių ligų stacionarinių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatospriežiūros paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo projektą;
 • SAM darbo grupės narė parengiant nacionalinių racionalaus antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo rekomendacijų irrekomendacinio pobūdžio pirmaeilio pasirinkimo ir rezervinių antimikrobinių vaistinių preparatų sąrašų projektus;
 • Ekspertų grupės, susijusios su COVID infekcijos valdymu prie Lietuvos 17-osios Vyriausybės narė;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotos Sveikatos ekspertų tarybos narė;
 • LR Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytos Nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos pasiūlymams dėl COVID ligosvaldymo svarstyti ir teikti narė;
 • LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatinis ekspertas;
 • LR Seimo Nacionalinės sveikatos tarybos narė;
 • Europos suaugusiųjų vakcinacijos ekspertų (Adult Immunization Board (AIB)) grupės narė,https://www.adultimmunizationboard.org/